gente de chat Turite gerų norų? Kviečiame savanoriauti!

Mes kitokie? (Moralines mažumos likimas)

Dvasininkas | gegužės 22, 2007

„Pagalvokime tad, koks mūsų laukia likimas, jeigu net moralinių aktyvistų tarpe siautėja nesutarimai ir savitarpio konfliktai.“

Šiame sudėtingame pasaulyje tikrai doras žmogus jaučiasi nejaukiai. Aplinkui tiek daug nusikaltimų ir tiek mažai padorumo, kad dvasingumas bei dora iš esmės yra globalinėje opozicijoje. Taip pat kaip kokia seksualinė mažuma, dorovės aktyvistai jaučiasi savotiška „etine mažuma“. Dar gerai, jeigu jų neišvadina „kvaileliais“ ar kitokiais žeminančiais epitetais. Tačiau nežiūrint visko reikia tik džiaugtis, kad vis randasi žmonių, kurie su mielu noru prisideda prie šio dorovinio aktyvizmo. Ir nėra didelio skirtumo kurioje religijoje, bažnyčioje ar kitokioje grupuotėje moralinis aktyvumas užgimsta bei plėtojasi.

Tokie žmonės – moralinės mažumos atstovai – dažnai kalba apie meilę, dvasingumą, kitas etines vertybes. Tai yra nuostabu. Atrodo, kad šis užsiangažavimas juos ženkliai skiria nuo likusios visuomenės dalies, besirūpinančios, berods, tik materialiniu gerbūviu ir valdžia. Tačiau pažvelkime kas darosi šios mažumos viduje. Kaip dažnai jie vienas kitą juodina ar net atvirai šmeižia, kaip dažnai nesutaria ir pykstasi. Pagalvokime tad, koks mūsų laukia likimas, jeigu net moralinių aktyvistų tarpe siautėja nesutarimai ir savitarpio konfliktai.

Tikra alternatyva susiskaldymui yra visų pakraipų dvasingų žmonių vienijimąsis. Vienybė įvairovėje – toks turėtų būti pagrindinis tarpusavio bendravimo principas. Mūsų žurnalas „Gyvoji etika“ savo galimybių ribose ir sieks būtent tokios vienybės tarp visų dvasingumą ir dorą atstovaujančių krypčių. Ir jeigu kol kas ne visos kryptys žurnale atstovaujamos, tai yra tik laikinos problemos. Mes kviečiame visus, kurie susirūpinę dvasingumo ir doros likimu Lietuvoje aktyviai bendradarbiauti su mūsų žurnalu tiek dalyvaujant diskusijose aktualiomis temomis, tiek rengiant autorinius straipsnius.

Žurnalo “Gyvoji Etika” vyr. redaktorius, socialinių mokslų dr. Saulius Pečiulis
info@etika.lt
http://www.etika.lt/index.htm

0
0

Komentarai

Parašykite komentarą